VĂN THANH HOÀI THƯƠNG

1. Kinh nghiệm làm việc:
* 3 năm làm việc trong ngành spa thẩm mỹ
* Chuyên gia Điều Trị Nám tại Thẩm Mỹ Quốc Tế Hanmi
* Giảng viên các khoá học tại Học viện quốc tế Hanmi Academy


2. Bằng cấp:
* Chứng chỉ hành nghề của trường thuộc Bộ Y Tế
* Chứng chỉ thẩm mỹ của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội